✅ Oudercomissie

✅  Geschillencommissie

✅  Samenwerkingen ter bevordering van de kwaliteit

✅ Oudercomissie

✅  Geschillencommissie

✅  Samenwerkingen ter bevordering van de kwaliteit

De opvang

Bij Chill Kids zijn wij altijd op zoek naar manieren om onze dienstverlening te optimaliseren. Dit doen wij met als doel om de kwaliteit van onze opvang nog beter te krijgen. Daarom zijn wij lid van een aantal brancheverenigingen.

Verder hebben wij bij Chill Kids een oudercommissie die direct in contact staat met de directie. Dit doen wij om de belangen van de ouders en kinderen te kunnen behartigen. De oudercommissie kan ongevraagd advies bieden aan de directie. Door het aanstellen van een oudercommissie streven wij bij Chill Kids ernaar om in samenwerking met de ouders de kwaliteit van de opvang te behouden en verbeteren indien nodig. Ook draagt het aanstellen van een oudercommissie bij aan een goede band tussen de organisatie en de ouders.

IMG_7512

De oudercommissie

Bij Chill Kids vinden wij het van belang om de ouders en kinderen te betrekken bij de opvang. Daarom word er een oudercommissie aangesteld.
De taak van de oudercommissie is het behartigen van de belangen van de ouders. Minimaal drie en maximaal vijf ouders van kinderen die op de buitenschoolse opvang geplaatst zijn, maken deel uit van de oudercommissie. De oudercommissie komt jaarlijks 2 keer bij elkaar om te vergaderen samen met de leidinggevende van de organisatie. Als er een ouder lid wil worden van de oudercommissie dan dient de ouder dit aan te geven bij de leidinggevende. Die kan vervolgens kijken of er plaats is op de organisatie. 

De oudercommissie kan het bestuur altijd ongevraagd advies geven over:

  • Het pedagogisch beleid
  • Het kwaliteitsbeleid
  • Het Veiligheid, gezondheid en voedingsbeleid
  • Wijzigingen in de prijs van de opvang
  • De openingstijden
  • De klachtenregeling

 

Externe klachtenprocudure


Chill Kids streeft naar een zo goed mogelijk contact met de ouders en oudercommissie. Door goed met elkaar te overleggen en samen te werken hopen wij dat problemen voorkomen kunnen worden. Als er toch onenigheid ontstaat, dan kunnen ouders zich wenden tot De geschillencommissie. De klacht wordt dan extern behandeld door een onafhankelijke partij.

Chill Kids is aangesloten bij De geschillencommissie.

Het adres van De geschillencommissie is:

De geschillencommissie, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. Meer informatie over de geschillencommissie vind je op de website www.degeschillencommissie.nl.

 

Heeft u toch nog vragen?

Heeft u toch nog vragen of bent u benieuwd of wij iets voor jou kunnen betekenen. Aarzel niet en neem direct contact op met een van onze medewerkers die u vriendelijk te woord staat.  Bel naar onze infolijn op het nummer 010 307 02 70 of stuur ons een e-mail naar info@chillkids.nl .